Ansvarsfullt spelande

När det gäller ansvarsfullt spelande är det viktigare idag än någonsin, och det beror på att en ny svensk spellag träder i kraft 2019. Den kommer att behandla flera områden, men framförallt ansvarsfullt spel. Det blir nämligen krav på att spelsajter som bedriver verksamhet mot Sverige måste erbjuda hjälp till spelare som kan lida av spelmissbruk. Detta är ett viktigt steg i en mer reglerad casinomarknad, och som det har sett ut nu har spelsajterna fått fritt utrymme att agera hur de vill. 2019 ändras dock allt detta, och nätcasinon måste ansöka om svensk spellicens om de vill fortsätta erbjuda spel till svenskar.

Ansvarsfullt spelande är en viktig punkt som regeringen har bestämt ska ligga i fokus när det kommer till en svensk spellicens. Anledningarna till detta är många, men ett är att det är ett folkhälsoproblem som bara växer i takt med att internetuppkopplingarna blir fler och snabbare, samt att nya spelsajter dyker upp hela tiden. Att spela ansvarsfullt innebär exempelvis att aldrig spela för mer pengar än vad du har råd med, och att sätta en strikt spelbudget. Det betyder även att du sköter dina vardagliga sysslor innan du ens tänker på att spela, och att du håller det under kontroll.

Att sätta en budget för ansvarsfullt spelande

En viktig punkt när det kommer till ansvarsfullt spelande är att sätta en spelbudget, och det kan du göra med exempelvis Microsoft Excel. Detta program ger möjlighet till avancerade kalkyler, men även enkla blad där spelare kan punkta ned sina utgifter och inkomster. Genom att följa en budget varje månad riskerar du inte att spendera mer pengar än vad du har satt som övre gräns, samt att du enkelt kan se hur stora vinsterna har sett ut. Genom att jämföra vinster och förluster kan du även skapa diagram som tydligt visar hur det går varje månad. En budget är ett bra sätt att hålla spelandet under kontroll.

Ansvarsfullt spelande och självbedömningar

Genom att göra en självbedömning kan du som spelare få reda på om du ligger i riskzonen för ett beroende, och de flesta spelsajter erbjuder dessa. Via sökmotorer kan du även söka fram olika frågeformulär som ger ett resultat utifrån hur du har svarat, och detta kan vara startskottet för en förbättring. Att spela är roligt, men det kan enkelt gå över styr. Framförallt med tanke på hur snabbt det går att registrera sig och börja spela, och hur mycket spelsajterna marknadsför sina spel och bonusar. Det finns mycket forskning om beroenden idag, och det är viktigt att det finns verktyg för att begränsa spelande.

Ansvarsfullt spelande och självexkludering

Spelare kan oftast exkludera sig helt från en spelsajt, och när du gör detta anger du tidsperioden för exkluderingen. Det går inte att ta bort en självexkludering eftersom hela tanken med det är att du inte får tillgång till spelutbudet inom en viss tidsperiod. Det underlättar för många som inte kan låta bli att surfa in på sin favoritsajt, men det hindrar dock inte från att besöka andra spelsajter. Det är omöjligt att hindra någon från att spela, men det finns många åtgärder att ta del av. En viktig sådan är just självexkludering eftersom det påminner spelaren om att denne har ett problem.

Ansvarsfullt spelande och hur det utmärker sig hos nätcasinon

Vissa casinon har mycket information om ansvarsfullt spelande, och de erbjuder flera olika sätt att begränsa det hela. Andra har bara en liten text som berättat om begreppet, och det är lite tråkigt med tanke på att det borde vara mer styrt så att samtliga spelsajter har lika mycket information om ämnet. Detta kommer dock spellagen ändra på 2019, och om ett nätcasino vill erbjuda spel till svenska spelare måste de ansöka om en spellicens. De måste även skatta 18 procent i vinstskatt till svenska regeringen och uppfylla en mängd andra villkor, och i slutändan resulterar det i en mycket mer reglerad spelmarknad.

Framförallt kommer det tvinga spelsajterna att erbjuda mer information och hjälpmedel när det kommer till ansvarsfullt spelande, och definitivt för de som ämnar att fortsätta med spelverksamhet i Sverige. Ansvarsfullt spel är viktigt att reglera så att det inte blir ett för stort problem, och det är ett gott initiativ av den svenska regeringen att ta beslut om en spellicens som berör punkten. Utöver detta kommer den nya spellagen att tvinga spelsajter att annonsera mindre, och endast erbjuda en välkomstbonus. Detta kommer också påverka ansvarsfullt spelande på sikt, och nätcasinon kan inte syssla med lika aggressiv marknadsföring som innan.

Sammanfattning

Ansvarsfullt spelande är viktigt ur flera synpunkter, och dels är det ett växande folkhälsoproblem, men det är även viktigt att reglera så att alla spelsajter erbjuder lika mycket hjälp för de spelare som har ett spelberoende eller ett spelmissbruk. Att den nya spellagen träder i kraft 2019 är positivt av flera anledningar, men framförallt för att skapa en mer balanserad och reglerad spelmarknad. Nätcasinon blir nu tvungna att erbjuda tydlig information om ansvarsfullt spelande, minska sin reklam, samt endast erbjuda en välkomstbonus. Detta i kombination kommer hjälpa de spelare som kan vara på väg att hamna i ett missbruk.